Kategórie vodičských preukazov, ktoré si u nás môžete zakúpiť

U nás môžete získať akýkoľvek vodičský preukaz akejkoľvek triedy bez vodičského testu (kategória vodičského preukazu)

Triedy preukazu sú dôležité, pretože určujú, aký typ vozidla môžete riadiť. Pre všetky triedy vodičského preukazu je stanovený minimálny vek, ktorý musíte dosiahnuť, aby ste mohli požiadať o príslušnú triedu vodičského preukazu.

Môžete si u nás kúpiť akúkoľvek kategóriu vodičského preukazu alebo aktualizovať svoju existujúcu kategóriu vodičského preukazu bez toho, aby ste museli absolvovať vodičský test pre danú kategóriu. Stačí vedieť šoférovať a zvyšok urobíme za vás.

Kaufen Sie Führerscheinklassen online ohne Tests

Kúpte si vodičský preukaz skupiny B

Vodičský preukaz skupiny B je najdôležitejší vodičský preukaz, ktorý si u nás naši zákazníci neustále kupujú. Pretože ide o najpoužívanejšiu kategóriu vodičského preukazu zo všetkých kategórií, všetko v našom reťazci velenia, výroby a registrácie je optimalizované tak, aby bol vodičský preukaz kategórie B rýchly a efektívny.
Každý deň vydávame minimálne tri vodičské preukazy skupiny B a nikto z našich zákazníkov sa po obdržaní vodičského preukazu na vodičský preukaz nesťažuje.

Kúpte si vodičský preukaz triedy AM

Trieda AM
Ľahké dvojkolesové mopedy triedy L1e-B (mopedy).

konštrukčne podmienená maximálna rýchlosť do 45 km/h a
spaľovací motor so zdvihovým objemom najviac 50 cm³ a
​​možným menovitým trvalým výkonom v prípade elektromotorov alebo iným užitočným výkonom pre iné spaľovacie motory do 4 kW

Kúpte si vodičský preukaz skupiny A1

Motocykle s

Zdvihový objem maximálne 125 cm³,
výkon motora maximálne 11 kW a
pomer výkonu k hmotnosti maximálne 0,1 kW / kg
aj s postranným vozíkom.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny A2

Motocykle s

Výkon motora maximálne 35 kW, ktorý nepoháňa motocykel s výkonom nad 70 kW a
pomerom výkonu k hmotnosti max 0,2 kW / kg
aj s postranným vozíkom.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny A

Motocykle s

Zdvihový objem viac ako 50 cm³ alebo
maximálna rýchlosť podľa konštrukcie vyššia ako 45 km/h,
dokonca aj s postranným vozíkom.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny B

Motorové vozidlá (mimo tried AM, A1, A2 a A)

s maximálnou celkovou hmotnosťou najviac 3 500 kg a
kupovať a kupovať na prepravu najviac ôsmich osôb výlučne pre vodiča vozidla
aj s prívesom

s určitou domácou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg alebo
s určitou celkovou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg.

Kúpte si vodičský preukaz triedy BE

Ťažné vozidlo triedy B v kombinácii s prívesom alebo návesom s celkovou hmotnosťou prívesu viac ako 750 kg a najviac 3 500 kg

Kúpte si vodičský preukaz skupiny C1

Motorové vozidlá (s výnimkou tried AM, A1, A2, A, D1 a D).

s najväčšou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg, najviac však 7 500 kg a
nakupujú a kupujú na prepravu najviac ôsmich osôb len pre vodiča vozidla,
a to aj s prívesom s najväčšou celkovou hmotnosťou najviac 750 kg.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny C1E

Ťažné vozidlo triedy B v kombinácii s

príves alebo náves s maximálnou hmotnosťou väčšou ako 3 500 kg a
maximálnou hmotnosťou jazdnej súpravy najviac 12 000 kg.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny C

Motorové vozidlá (s výnimkou tried AM, A1, A2, A, D1 a D).

s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg a
zakúpené a zakúpené na prepravu najviac ôsmich osôb výlučne pre vodiča vozidla,
a to aj s prívesom s najväčšou celkovou hmotnosťou najviac 750 kg.

Kúpte si vodičský preukaz CE

Ťažné vozidlo triedy C v kombinácii s prívesom alebo návesom s celkovou hmotnosťou nad 750 kg.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny D1

Motorové vozidlá (mimo tried AM, A1, A2 a A)

Musí a musí byť určený na prepravu najviac 16 osôb na vodiča vozidla a
dĺžke najviac 8 m,
a to aj s prívesom s maximálnou hmotnosťou najviac 750 kg.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny D1E

Ťažné vozidlo triedy D1 v kombinácii s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750 kg.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny D

Ťažné vozidlo triedy D1 v kombinácii s ťažným vozidlom a celkovou prepravnou hmotnosťou nad 750 kg.

aj s prívesom s celkovou hmotnosťou najviac 750 kg.

Kúpte si vodičský preukaz skupiny DE

Ťažné vozidlo triedy D v kombinácii s prívesom s chráneným Tigerom s celkovou hmotnosťou viac ako 750 kg

Kúpte si vodičský preukaz skupiny T

Traktory s maximálnou možnou rýchlosťou nie vyššou ako 60 km/h vzhľadom na ich konštrukciu a

samohybné pracovné stroje alebo samohybné kŕmne miešačky s maximálnou rýchlosťou najviac 40 km/h vzhľadom na ich konštrukciu

ktoré sú podľa svojej konštrukcie vhodné pre poľnohospodárske alebo lesnícke záujmy a pre ovládanie, ktoré je vybavené aj prívesnými vozíkmi

Kúpte si vodičský preukaz skupiny L

Traktory, ktoré sú podľa svojej konštrukcie k dispozícii pre poľnohospodárske alebo lesnícke účely a pre rýchlosti stanovené konštrukciou, sú prevádzkované pri rýchlosti 40 km/h

Uplatňujú sa aj kombinácie týchto vozidiel a prípojných vozidiel pri prevádzke rýchlosťou nepresahujúcou 25 km/h

Samohybné pracovné stroje, samohybné kŕmne miešačky, zošívačky a iné priemyselné vozíky boli prevádzkované rýchlosťou 25 km/h a
ich kombinácie a prívesy

Kontaktieren Sie uns hier