Kategorie řidičských průkazů, které si u nás můžete zakoupit

U nás můžete získat jakýkoli řidičský průkaz jakékoli třídy bez řidičské zkoušky (skupina řidičského oprávnění)

Třídy licencí jsou důležité, protože určují, jaký typ vozidla můžete řídit. Pro všechny třídy řidičského oprávnění existuje minimální věk, kterého musíte dosáhnout, abyste mohli požádat o příslušnou skupinu řidičského oprávnění.

Můžete si u nás zakoupit jakoukoli kategorii řidičského průkazu nebo upgradovat svou stávající kategorii řidičského průkazu, aniž byste museli složit řidičské zkoušky pro tuto skupinu. Stačí umět řídit a zbytek zařídíme za vás.

Kaufen Sie Führerscheinklassen online ohne Tests

Koupit řidičský průkaz skupiny B

Řidičský průkaz skupiny B je nejdůležitější řidičský průkaz, který si u nás naši zákazníci neustále kupují. Protože se jedná o nejrozšířenější kategorii řidičského průkazu ze všech kategorií, vše v našem řetězci velení, výroby a registrace je optimalizováno tak, aby byl řidičský průkaz kategorie B rychlý a efektivní.
Každý den vydáváme minimálně tři řidičské průkazy skupiny B a žádný z našich zákazníků si po obdržení řidičského oprávnění nestěžuje.

Koupit řidičský průkaz skupiny AM

Třída AM
Lehké dvoukolové mopedy třídy L1e-B (mopedy).

konstrukční maximální rychlost do 45 km/h a
spalovací motor se zdvihovým objemem nejvýše 50 cm³ a
​​možným jmenovitým trvalým výkonem v případě elektromotorů nebo jiným užitečným výkonem pro jiné spalovací motory do max. 4 kW

Kupte si řidičský průkaz skupiny A1

Motocykly s

Zdvihový objem nejvýše 125 cm³,
výkon motoru nejvýše 11 kW a
poměr výkonu k hmotnosti max. 0,1 kW / kg
i s postranním vozíkem.

Kupte si řidičský průkaz skupiny A2

Motocykly s

Výkon motoru nejvýše 35 kW, který nepohání motocykl s výkonem nad 70 kW a
poměrem výkonu k hmotnosti max. 0,2 kW/kg
i s postranním vozíkem.

Kupte si řidičský průkaz skupiny A

Motocykly s

Zdvihový objem větší než 50 cm³ nebo
maximální rychlost související s konstrukcí vyšší než 45 km/h,
a to i s postranním vozíkem.

Kupte si řidičský průkaz skupiny B

Motorová vozidla (mimo třídy AM, A1, A2 a A)

o maximální celkové hmotnosti nejvýše 3 500 kg a
nakupovat a kupovat pro přepravu nejvýše osmi osob pouze pro řidiče vozidla
i s přívěsem

s určitou domácí celkovou hmotností nepřesahující 750 kg nebo
s určitou obecnou celkovou hmotností přesahující 750 kg.

Kupte si řidičský průkaz skupiny BE

Tažné vozidlo třídy B v kombinaci s přívěsem nebo návěsem o celkové hmotnosti přívěsu větší než 750 kg a nejvýše 3 500 kg

Kupte si řidičský průkaz skupiny C1

Motorová vozidla (s výjimkou tříd AM, A1, A2, A, D1 a D).

o maximální celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg, nejvýše však 7 500 kg a
nakupovat a nakupovat pro přepravu nejvýše osmi osob pouze pro řidiče vozidla,
a to i s přívěsem o největší celkové hmotnosti nejvýše 750 kg.

Kupte si řidičský průkaz skupiny C1E

Tažné vozidlo třídy B v kombinaci s

přívěs nebo návěs s maximální hmotností vyšší než 3 500 kg a
maximální hmotností jízdní soupravy nejvýše 12 000 kg.

Kupte si řidičský průkaz skupiny C

Motorová vozidla (s výjimkou tříd AM, A1, A2, A, D1 a D).

o maximální celkové hmotnosti nad 3 500 kg a
zakoupené a zakoupené pro přepravu nejvýše osmi osob pouze pro řidiče vozidla,
a to i s přívěsem o největší celkové hmotnosti nejvýše 750 kg.

Kupte si řidičský průkaz CE

Tažné vozidlo třídy C v kombinaci s přívěsem nebo návěsem s celkovou hmotností infrastruktury větší než 750 kg.

Kupte si řidičský průkaz skupiny D1

Motorová vozidla (mimo třídy AM, A1, A2 a A)

Musí a musí být určeno pro přepravu nejvýše 16 osob na řidiče vozidla a
délce nejvýše 8 m,
a to i s přívěsem o maximální hmotnosti nejvýše 750 kg.

Kupte si řidičský průkaz skupiny D1E

Tažné vozidlo třídy D1 v kombinaci s přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg.

Kupte si řidičský průkaz skupiny D

Tažné vozidlo třídy D1 v kombinaci s tažným a přepravitelná celková hmotnost nad 750 kg.

i s přívěsem o celkové hmotnosti nejvýše 750 kg.

Kupte si řidičský průkaz skupiny DE

Tažné vozidlo třídy D v kombinaci s přívěsem s chráněným Tigerem o celkové hmotnosti více než 750 kg

Kupte si řidičský průkaz skupiny T

Traktory s maximální možnou rychlostí nepřesahující 60 km/h díky své konstrukci a

samojízdné pracovní stroje nebo samojízdné míchačky krmiv s maximální rychlostí 40 km/h vzhledem ke své konstrukci

které jsou podle své konstrukce vhodné pro zemědělské nebo lesnické zájmy a pro ovládání, které je také opatřeno přívěsy

Kupte si řidičský průkaz skupiny L

Traktory, které jsou podle své konstrukce k dispozici pro zemědělské nebo lesnické účely a pro rychlosti dané konstrukcí, jsou provozovány při rychlosti 40 km/h

Uplatňují se také kombinace těchto vozidel a přípojných vozidel, pokud jsou provozovány rychlostí nepřesahující 25 km/h

Samojízdné pracovní stroje, samojízdné míchačky krmiv, sešívačky a další průmyslové vozíky byly provozovány rychlostí 25 km/h a
jejich kombinace a přívěsy

Kontaktieren Sie uns hier